Wydarzenia

5 lipca 1945 - przejęcie Szczecina przez Polskę
Data: 06 - 29 lipca 2016
Miejsce: hol przy Informatorium

Z okazji 71. rocznicy przejęcia Szczecina przez Polskę 5 lipca 1945 r. Archwium Państwowe w Szczecinie przygotowało wystawę archiwalną poświęconą temu wydarzeniu, na której prezentowane są oryginalne dokumenty odnoszące się do „pierwszych szczecińskich dni”: notatki służbowe, protokoły posiedzeń władz, sprawozdania sytuacyjne, plakaty, fotografie, ogłoszenia i obwieszczenia z 1945 r. Niezwykle cennym i ciekawym materiałem jest ręcznie sporządzony przez pracownika Urzędu Miejskiego notes obejmujący stan niemal wszystkich dziedzin życia społecznego Szczecina. Wystawę można oglądać do 29 lipca.