Wydarzenia

Warsztaty dla bibliotekarzy: Redagowanie tekstów na stronę www biblioteki
Data: 27 - 28 czerwca 2016
Miejsce: Książnica Pomorska


27–28 czerwca 2016 r. w Książnicy Pomorskiej odbyły się warsztaty „Tworzenie i zamieszczanie tekstów w Internecie”. Biorący w nich udział bibliotekarze pracujący w bibliotekach publicznych województwa zachodniopomorskiego zapoznali się z regułami tworzenia tekstów dopasowanych do specyfiki odbioru treści zamieszczanych w Internecie. Prowadzący szkolenie Marcin Skrabka zwrócił uwagę na takie zasady jak zwięzłość i rzeczowość, atrakcyjność, użytkowość, przejrzystość, czytelność, hipertekstowość oraz konwersacyjność. Dzięki wykonanym ćwiczeniom, osoby biorące udział w szkoleniu nabyły umiejętności wykorzystania tych reguł w praktyce. Oprócz tekstów, uczestnicy warsztatów nauczyli się zamieszczać w Internecie treści multimedialne takie jak np. zdjęcia czy filmy. Warsztaty zorganizowane zostały dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Książki.