Wydarzenia

Kultura ceramiki wstęgowej rytej
Data: 09 czerwca 2016, godz. 17:00
Miejsce: Sala im. Stanisława Badonia

Zapraszamy na wykład Marcina Dziewanowskiego "Kultura ceramiki wstęgowej rytej  – Nowy lud, rewolucja w myśleniu o czasie i przestrzeni. Pierwsi rolnicy i hodowcy u progu V tys. p.n.e. Początek gospodarki wytwórczej na Pomorzu Zachodnim" w czwartek 9 czerwca 2016 r. o godz. 17 (Sala im. Stanisława Badonia).

Wykład Marcina Dziewanowskiego - archeologa, doktoranta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest kolejnym spotkaniem z cyklu: Historia odkryć archeologicznych Pomorza i okolic Pomorza - osadnictwo, gospodarka wytwórcza, miejsca kultu i obiekty sakralne. Wykład dotyczyć będzie ważnych dla naszego regionu odkryć archeologicznych.
Współorganizatorem spotkania jest Fundacja Ścieżkami Pomorza.