Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Sala im. Zbigniewa Herberta

SALA im. ZBIGNIEWA HERBERTA tę nazwę nadano 28. maja 2002 roku ówczesnej Czytelni Sztuki Książnicy Pomorskiej. Patron Sali był nie tylko wybitnym poetą, ale i miłośnikiem sztuki, stanowiącej często źródło jego twórczej inspiracji. Na uroczystości obecna była żona poety – Katarzyna Herbertowa i siostra – Halina Herbert-Żebrowska. Odsłonięto również popiersie poety autorstwa szczecińskiego rzeźbiarza, Stanisława Biżka. Decyzja o nazwaniu czytelni imieniem poety była rodzajem podziękowania za dar Zbigniewa Herberta, który w 1992 r. przekazał Książnicy Pomorskiej swoją bibliotekę z likwidowanego właśnie paryskiego mieszkania. Kolejne partie książek przesyłane były już z Warszawy. Tym sposobem do Książnicy trafiło ok. 800 różnorodnych woluminów.  W księgozbiorze znajdują się przekłady dzieł Zbigniewa Herberta na liczne języki obce, wydania emigracyjne literatury polskiej, wydania z tzw. drugiego obiegu, książki na temat historii antycznej, historii sztuki, prace filozoficzne, teoretycznoliterackie, teatrologiczne, obcojęzyczne antologie poezji polskiej i światowej. Na wielu z nich widnieją dedykacje ofiarodawców, a także notatki i podkreślenia Herberta wynikające z lektury. Znalezione w książkach listy do poety i jego odręczne notatki włączono - za zgodą Katarzyny Herbertowej - do zasobu Oddziału Rękopisów.

Zbigniew Herbert (1924-1998), poeta, eseista, dramatopisarz

Obecnie w Sali im. Zbigniewa Herberta, znajduje się Czytelnia Zbiorów Specjalnych.