Dzieje szczecińskich rodzin XX i XXI wieku

Pod tą nazwą kryje się plon organizowanego od 1969 roku przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury konkursu pamiętnikarskiego. Prawie całkowita wymiana ludności powojennego Szczecina sprawiła, że inicjatorzy konkursu uznali za konieczne uzyskanie spisanych relacji mieszkańców Szczecina i regionu dotyczących ich losów osobistych. Prace te, choć bywa że mocno obciążone subiektywizmem piszącego, są nieocenionym źródłem wiedzy o codziennym życiu w regionie w latach tuż powojennych i obecnych, dostarczają informacji o drogach prowadzących mieszkańców do obecnego Szczecina, mówią o historii zakładów pracy, organizacji społecznych i instytucji, o wydarzeniach o charakterze zarówno prywatnym jak i społecznym. Znaleźć w nich można opisy miejsc już nie istniejących lub znacznie zmienionych, a także informacje o osobach istotnych dla regionu. Do tej pory zgromadzono 700 pamiętników.