Nadużycia finansowe Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Opracowanie kwerend

Książnica wykonuje odpłatnie kwerendy na zlecenie osób fizycznych i prawnych. Opłata za wykonanie kwerendy zależna jest od czasu przeznaczonego na jej opracowanie.