Wyposażenie

WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W SPRZĘT DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

Czytelnia i Wypożyczalnia Książki Mówionej wyposażona jest w lupy powiększające tekst 3,5,7-krotnie, ułatwiające osobom niedowidzącym zapoznanie się z ofertą czytelniczą książki mówionej.  Ponadto  czytelnik może skorzystać z dostępnego w czytelni  odtwarzacza płyt CD i kaset magnetofonowych.

Czytelnia i Wypożyczalnia Muzyczna wyposażona jest w sprzęt odtwarzający audio: wzmacniacz, odtwarzacz płyt CD oraz gramofon. Instrukcja obsługi napisana jest dużą czcionką oraz pismem Braille'a.  Na wyposażeniu znajdują się także lupy powiększające 5, 7 i 10-krotnie. Ponadto niedowidzący mogą korzystać z dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Sprzęt odtwarzający zakupiony został dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego oraz Stowarzyszenia Lions Club Magnolia.