Nagrody i wyróżnienia dla KP

Data publikacji: 02.07.2009
Certyfikat W PEŁNI ZARADNI - 2007

Książnica Pomorska w Szczecinie została nagrodzona znakiem „W pełni zaradni”.

Certyfikat potwierdzający prawo do posługiwania się znakiem przyznaje kapituła projektu „W pełni zaradni” pracodawcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE; EFS i PFRON w ramach Działania 1,4 schemat a) Sektorowego programu operacyjnego Rozwoju zasobów Ludzkich.