Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Bibliotekarz Zachodniopomorski

Bibliotekarz Zachodniopomorski nr 3-4/2011
11.2012

Szanowne Koleżanki i Koledzy, numer 3-4(2011) oprócz licznych relacji z konferencji i innych ważnych wydarzeń, w których braliśmy udział, lub które sami animowaliśmy, zawiera także teksty omawiające zagadnienia historyczne oraz bieżące pomoce wspomagające naszą wspólną pracę.

Dowiemy się  np. jak obliczyć indeks Hirscha (ważne szczególnie w bibliotekach współpracujących z ośrodkami naukowymi), czy jakie zagadnienia prezentują szczegółowo kolejne tomy Serii „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”. Poznamy historię biblioteki Muzeum Narodowego w Szczecinie, jak też plany współpracy Książnicy Pomorskiej z Biblioteką Uniwersytecką w Greifswaldzie.