Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Bibliotekarz Zachodniopomorski

Bibliotekarz Zachodnipomorski nr 4/2010
08.2011

Szanowni Państwo, numer 4 zamykający rok 2010 dostarcza omówienia różnych aspektów funkcjonowania nowoczesnej biblioteki - od jej kultury organizacyjnej po stronę internetową. Mowa w nim jest także o problematyce prawnej związanej z działalnością bibliotek, o regulacjach jej dotyczących w prawie polskim, unijnym oraz międzynarodowym. Jak zwykle mogą też Państwo zobaczyć, co ich koleżanki i koledzy robią „po godzinach”, poczytać o ciekawostkach bibliofilskich. Ciekawym uzupełnieniem numeru są dwie relacje zagraniczne – z Wielkiej Brytanii i z Waszyngtonu.