Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Bibliotekarz Zachodniopomorski

Bibliotekarz Zachodniopomorski nr 2-3/2010
07.2011

W obszernym, łączonym numerze 2-3(2010) znajdą Państwo m.in. artykułypoświęcone muzycznej kolekcji profesora dawnego Marienstifts-Gymnasium -Ferdinanda Calo, historii zbiorów teologicznych Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, jak również pracy innych bibliotek naukowych Szczecina. Będą się mogli Państwo także zapoznać z licznymi sprawozdaniami z przedsięwzięć podejmowanych przez bibliotekarzy naszego regionu oraz relacjami z wyjazdów na staże i konferencje odbywające się w Polsce i poza jej granicami. Praktycznym, sprawdzonym przepisem na to, jak przy niewielkim nakładzie finansowym zorganizować najmłodszym czytelnikom niezapomniane ferie zimowe w bibliotece służą również nasze kreatywne Koleżanki z Polic.