Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Bibliotekarz Zachodniopomorski

Bibliotekarz Zachodniopomorski nr 1/ 2009
03.2011

Od tego numeru rozszerzyliśmy nieco ramówkę naszego pisma, wprowadzając m.in.:
  recenzowany artykuł naukowy,
  prezentację bibliotek regionu (w tym numerze Miejska Biblioteka Publiczna w Białogardzie),
  wywiad z osobą związaną ze środowiskiem książki (w bieżacym numerze wywiad z Lilią Marcinkiewicz - kierownikiem projektu Biblioteka Cyfrowa),
  oraz prezentację pozazawodowej twórczości naszych kolegów i koleżanek.