Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Bibliotekarz Zachodniopomorski

Bibliotekarz Zachodniopomorski nr 1-2/2008
01.2011

Nasi autorzy zadbali tutaj o zapoznanie Państwa z systemem KOHA oraz katalogiem NUKAT. Znajdą też Państwo w tym numerze informacje podsumowujące działalność bibliotek naszego województwa w latach 1945- 2007 oraz rozważania dotyczące wychodzenia naprzeciw zmieniającym się potrzebom czytelników.