Nadużycia finansowe Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Lekcje tematyczne

Oferujemy bezpłatne przeprowadzenie lekcji tematycznych dla zorganizowanych grup:

 Lekcje literackie (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych):

 • Stanisław Ignacy Witkiewicz  (Witkacy) – wszechstronna osobowość twórcza
 • Konstanty Ildefons Gałczyński i jego pobyt w Szczecinie
 • Czesław Miłosz - życie i twórczość
 • Zbigniew Herbert - życie i twórczość
 • Janusz Korczak - lekarz, pisarz, wychowawca
 • Władysław Broniewski - romantyk i rewolucjonista (tym razem bez cenzury)
 • Józef Ignacy Kraszewski – pisarz, historyk, malarz - tytan pracy
 • Henryk Sienkiewicz i Marie jego życia
 • Nina Rydzewska – zapomniana pisarka szczecińska
 • Stefan Żeromski – pisarz, bibliotekarz, społecznik
 • O życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej
 • Krzysztof Kamil Baczyński – wojna i miłość
 • Krzysztof Kamil Baczyński i inni polscy pisarze okresu  II wojny światowej
 • Eliasz Rajzman  (1906-1975) – żydowski poeta ze Szczecina
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - życie i twórczość
  kontakt i szczegóły powyższych prelekcji: Cecylia Judek, tel. 91 4819315, 510 16 17 78 mail c.judek@ksiaznica.szczecin.pl

Lekcje o historii książki:

 • Historia książki  (dla  klas 4-6, gimnazjum)
 • Od tabliczki glinianej do ebooka - warsztaty (dla uczniów szkół podstawowych, klasy 0-3)
  kontakt i szczegóły: Bogna Tokarska, Dział Informacji Naukowej i Promocji, tel. 91-48-19-183, b.tokarska@ksiaznica.szczecin.pl
 • Historia książki (dla uczniów gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych)
  kontakt i szczegóły: 91-48 19 175 zbiory.specjalne@ksiaznica.szczecin.pl, rekopisy@ksiaznica.szczecin.pl

Lekkcje o historii Pomorza (dla uczniów szkół wszystkich szczebli, po zgłoszeniu wieku):

 • Lekcje krajoznawcze dotyczące Szczecina i Pomorza Zachodniego – tematy według potrzeb i ustaleń indywidualnych.
  kontakt i szczegóły: Czytelnia Pomorzoznawcza, tel. 91-48-19-210, pomorze@ksiaznica.szczecin.pl

 Dla uczniów ostatnich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:

 • Wystąpienia publiczne. Jak mówić do rzeczy i do ludzi? Wobec zanikającej umiejętności bezpośredniego komunikowania się ludzi zarówno na poziomie werbalnym, jak i niewerbalnym, jak też umiejętności prawidłowego i poprawnego językowo formułowania myśli i ich skutecznego przekazywania odbiorcom, autor prelekcji nieskromnie podjął próbę uzupełnienia tych niedostatków wśród młodzieży szkolnej klas ponadgimnazjalnych i ostatnich klas gimnazjów. Prelekcja obejmuje przedstawione na poziomie podstawowym, w zrozumiały, poparty doświadczeniem zawodowym sposób, podstawy mowy ciała, autoprezentacji, retoryki.
  Zajęcia prowadzi lektor Stanisław Heropolitański, kontakt i zapisy: tel. 91 48-19-315, heropol@interia.eu
 • Książka ma głos, czyli sztuka czytania - warsztaty czytelnicze kształtujące umiejętności głośnego czytania tekstu ze zrozumieniem, właściwą interpretacją i dykcją. Czas trwania zajęć – ok. 1,5 godziny. Uzgodnienie tekstów, np. lektur oraz terminu warsztatów - najpóźniej na tydzień przed zajęciami.
  Zajęcia prowadzi lektor Stanisław Heropolitański, kontakt i zapisy: tel. 91 48-19-315, heropol@interia.eu
 • Alternatywna lekcja przedsiębiorczości
  Warsztaty edukacyjne "Przedsiębiorczość w zabawie i nauce" z wykorzystaniem gry planszowej „Chłopska Szkoła Biznesu”. Grupa zainteresowana udziałem w warsztatach powinna liczyć co najmniej 12 osób.
  kontakt: Elżbieta Malinowska, Informacja Gospodarcza i Prawna, tel. 91-48-19-230, e.malinowska@ksiaznica.szczecin.pl

Dla studentów, innych zainteresowanych:

 • Wyszukiwanie informacji - uczymy korzystania z katalogów kartkowych i komputerowych oraz różnych innych sposobów wyszukiwania informacji w tradycyjnych źródłach oraz z wykorzystaniem baz online Książnicy Pomorskiej i innych bibliotek. 
  kontakt i szczegóły: Informatorium, tel. 91-48-19-200 lub -201, informacja@ksiaznica.szczecin.pl
 • Zbiory regionalne jako warsztat pracy badawczej” – tematy według potrzeb i ustaleń indywidualnych (dla studentów i regionalistów)
  kontakt i szczegóły: Czytelnia Pomorzoznawcza, tel. 91-48-19-210, pomorze@ksiaznica.szczecin.pl

 • Warsztaty bibliograficzne (bibliografia załącznikowa, normy bibliograficzne, dokumenty elektroniczne, zasady dot. cytowania w pracach naukowych). (dla studentów)
  kontakt i szczegóły: Czytelnia Pomorzoznawcza, tel. 91-48-19-210, pomorze@ksiaznica.szczecin.pl
 • Historia szczecińskiej książki i bibliotek na przestrzeni wieków (dla studentów i regionalistów)
  kontakt i szczegóły: Czytelnia Pomorzoznawcza, tel. 91-48-19-210, pomorze@ksiaznica.szczecin.pl

 • Kodeksy średniowieczne - największe skarby Książnicy Pomorskiej (dla studentów w każdym wieku)
  kontakt i szczegóły: 91-48 19 175 zbiory.specjalne@ksiaznica.szczecin.pl, rekopisy@ksiaznica.szczecin.pl

Lekcje na bazie zbiorów specjalnych (dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych):

 • Kiedy naprawdę urodził się Fryderyk Chopin?
 • Michał Kleofas Ogiński (1765-1833) – niezwykły romantyk
 • Książnica Pomorska i niemiecka Stadtbibliothek w Szczecinie - dzieje wspólnej historii.
 • Erwin Ackerknecht (1880-1960) kim był w Stadtbibliothek?  Dlaczego warto o nim wiedzieć?
 • Zbiory Specjalne – co to takiego?
 • Nieoczekiwane odkrycia - rękopisy odzyskane.
 • Miasto okiem burmistrza - wokół przekładu "Opisu miasta Szczecina" P. Friedeborna (Szczecin 1624)
 • Z kolekcji starych druków Książnicy Pomorskiej: Moda końca XVIII w.w doniesieniach czasopisma „Journal des Luxus und der Moden”
 • Inkunabuły - najcenniejsze stare druki  w zbiorach Książnicy Pomorskiej
  kontakt i szczegóły: 91-48 19 175 zbiory.specjalne@ksiaznica.szczecin.pl, rekopisy@ksiaznica.szczecin.pl