Reprografia materiałów bibliotecznych

Książnica Pomorska wykonuje: skład komputerowy, druk offsetowy, oprawy  introligatorskie, konserwację książek, map  itp. Ww. usługi są odpłatne, zgodnie z indywidualną umową z zamawiającym. Koszt usługi będzie uzależniony od ceny materiałów użytych do wykonania danej pracy, nakładu pracy i stopnia trudności jej wykonania.

Na zamówienie osób fizycznych i prawnych wykonywane są odpłatnie reprodukcje materiałów bibliotecznych techniką fotografowania, skanowania i mikrofilmowania. Zbiory, które w całości lub części znajdują się na nośnikach elektronicznych, są udostępniane do powielania wyłącznie w formie elektronicznej.

Decyzję o zakwalifikowaniu zbiorów podlegających szczególnej ochronie do reprodukcji podejmuje bibliotekarz opiekujący się zbiorem. Od decyzji bibliotekarza czytelnik może się odwołać do Dyrektora Książnicy Pomorskiej.

Książnica Pomorska zastrzega sobie prawo odmowy reprodukcji zbiorów ze względów konserwatorskich, stanu technicznego, ochrony praw autorskich i własnościowych.

Szczegółowe informacje na temat pobieranych opłat za usługi reprograficzne, fotograficzne i skanowanie zawarte są w cenniku opłat (zgodnie z zarządzeniem  nr  31/2016 Dyrektora Książnicy Pomorskiej, zał. nr 2).

 

Pliki:

cennik_zał. 2 - typ: Plik PDF