Konferencje bibliotekarzy


Konferencje bibliotekarzy w Szczecinie (Książnica Pomorska, 20.10.-21.10.2011) i Greifswaldzie (Universitätsbibliothek Greifs-wald, 18.11.2011)

                                                konferencja

Wspólnie organizowane konferencje pozwoliły podsumować projekt na aktualnym poziomie merytorycznym i organizacyjnym oraz wyznaczyć następne etapy wspólnie prowadzonych prac nad zbiorem zabytkowych gazet i czasopism pomorskich. Konferencje podkreśliły historyczną ciągłość, wartość i unikatowość tego zasobu, jak również możliwości współczesnej, efektywnej współpracy bibliotek i archiwów regionu dawnego Pomorza. Możliwość wykorzystania współczesnych narzędzi w zakresie wymiany danych oraz stworzenia wersji cyfrowych pomorskich czasopism historycznych stanowią silną podstawę do kontynuacji projektu i współpracy pomiędzy Książnicą Pomorską oraz Universitätsbibliothek Greifswald, a także archiwami Szczecina i Greifswaldu, w najbliższej przyszłości.