Kolekcja dalekowschodnia

Pomysł gromadzenia w Książnicy Pomorskiej księgozbioru dotyczącego kultur Dalekiego Wschodu i buddyzmu zrodził się wiosną roku 2000 w związku z wizytą w bibliotece J.Ś. XIV Dalajlamy Tenzina Giaco. Wtedy powołano do życia międzynarodowy projekt pod nazwą The Buddhist Book Project Poland.

W sierpniu 2001 r. „The Buddhist Book Project Poland” otrzymał osobisty patronat J. Ś. Dalajlamy. Dzięki darom i wsparciu wydawnictw z całego świata zgromadzono ponad 8 tysięcy tytułów. Są to publikacje w językach: polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim i francuskim, a także klasyczne teksty w językach orientalnych. Traktują one o różnorodnych aspektach kultur dalekowschodnich.

Obecnie zbiory czytelni są dostępne w Wypożyczalni Głównej.