Katalog Główny

Uruchom  Katalog

Katalog Główny Książnicy Pomorskiej zawiera opisy bibliograficzne zbiorów, które wpłynęły do biblioteki od roku 1994. Obecnie trwają prace związane z retrospektywnym opracowaniem w katalogu komputerowym zbiorów starszych.  Jeżeli w katalogu online nie ma opisu poszukiwanej pozycji, należy sprawdzić w katalogu kartkowym, znajdującym się w Informatorium.

Wyszukiwanie w Katalogu online można zawęzić do przeszukiwania podkatalogów różnych kolekcji lub typów zbiorów, wybierając opcję BAZY w górnym menu katalogu.

Pliki:

Druk zamówienia na książkę/czasopismo - REWERS - typ: Plik PDF