Digitalizacja zbioru regionalnego

Książnica Pomorska w roku  2016 realizuje projekt „Digitalizacja zbioru regionalnego”, w ramach programu Kultura Cyfrowa 2016, ogłoszonego przez  MKiDN.

Do projektu wytypowano wydawnictwa regionalne, które są najpełniejszym obrazem życia społecznego. Na Pomorzu maja wyjątkową i długa historię, towarzyszą życiu regionu od połowy XVII wieku. Najważniejszą współcześnie cezurą historyczną dla Pomorza jest rok 1945. Na skutek gwałtownych zmian historycznych zbiór wydawnictw pomorskich został rozproszonym, a częściowo także zniszczony. Praktyka dnia codziennego w bibliotekach oraz archiwach regionu pokazuje, że to właśnie wydawnictwa regionalne są najczęstszym źródłem wiedzy historycznej i przedmiotem poszukiwań użytkowników zainteresowanych przeszłością. Są także, niestety, najbardziej narażone na upływ czasu i nieodwracalne zniszczenie z powodu złej jakości papieru, na którym zostały wydrukowane. Szybkie ich opracowanie i digitalizacja są pilnym zadaniem do wykonania, zanim unikatowe dokumenty historyczne zostaną bezpowrotnie stracone. Wersja cyfrowa dokumentów udostępniona w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania” obejmuje materiały, wśród których szczególne miejsce zajmują pomeranika i dokumenty ilustrujące bogatą, wielokulturową historię regionu. Daje to naszym czytelnikom szczególną okazję do bezpośredniego kontaktu zarówno z regionalnym, jak i narodowym dziedzictwem kulturowym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn           
              

Dofinansowano ze środków finansowych  budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 r.

Pomorze Zachodnie