Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Czytelnia znajduje się na 2 piętrze najstarszego gmachu Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej 8 (budynek II, wejście B) w Sali im. Zbigniewa Herberta.

W czytelni udostępnia się rękopisy, stare druki, zbiory kartograficzne, dokumenty życia społecznego, księgozbiór dotyczący sztuki i dokumenty ikonograficzne. Czytelnicy mogą również skorzystać ze zbiorów pinakoteki, czyli dokonać wypożyczenia oryginalnych dzieł sztuki - głównie obrazów i rzeźb. Czytelnia Zbiorów Specjalnych jest również miejscem ekspozycji stałej, na której prezentujemy historię książki i ciekawe zabytki piśmiennicze, będące w zasobach Książnicy Pomorskiej. W Czytelni odbywają się spotkania autorskie i konferencje naukowe.