Bariery architektoniczne

Książnica Pomorska mieści się w trzech połączonych ze sobą budynkach, a do każdego z nich istnieje osobne wejście oznaczone literami alfabetu: A – od ulicy Rybackiej, B – od ulicy Podgórnej i C – od ulicy Dworcowej. Budynki wyposażone są w system wind, ułatwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się po gmachu biblioteki.

Wejście A od ul. Rybackiej jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż nie wymaga pokonania schodów i prowadzi bezpośrednio do windy, którą można dostać się do pozostałych kondygnacji budynku. Ponadto przy tym wejściu istnieje punkt zapisu do Książnicy Pomorskiej oraz Wypożyczalni Główna.

Osoby poruszające się o kulach mogą  także skorzystać z wejścia B od ul. Podgórnej. Stamtąd jest bowiem najkrótsza droga do takich agend, jak: Informacja Gospodarcza i Prawna, Oddział Książki Mówionej i Mikroform oraz Biblioteka Niemiecka Instytutu Goethego.

Pomocy i informacji na ten temat udzielają również pracownicy biblioteki.

Budynek I         Wejście A – od ul. Rybackiej