Zachodniopomorskie Archiwum Morskie

20 grudnia 2008 r. z inicjatywy Komitetu Społecznego „ŻEGLARSKI SZCZECIN” zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Zachodniopomorskiego Archiwum Morskiego.

Środowisko żeglarskie zobowiązało się do propagowania przekazywania pamiątek związanych z tematyką morską i żeglarską, a Książnica do opracowania, konserwowania oraz przechowywania gromadzonych materiałów w celu przybliżenia morskiej tradycji Pomorza Zachodniego.

Od tego wydarzenia Książnica Pomorska gromadzi i opracowuje, otrzymane od darczyńców, zbiory marynistyczne: rękopisy, książki, dokumenty życia społecznego, zbiory kartograficzne, czasopisma, nagrania dźwiękowe i inne. Są one dostępne, w zależności od rodzaju materiału, w różnych agendach Książnicy.