Aktualności - katalogi, bazy, e-usługi

Data publikacji: 12.10.2015
Wypożycz czytnik e-booków

Po e-czytniki zapraszamy do Wypożyczalni Głównej. Wypożyczane są czytelnikom pełnoletnim, bezpłatnie na okres do jednego miesiąca, z możliwością trzykrotnego przedłużenia terminu, pod warunkiem, że urządzenie nie zostało wcześniej zarezerwowane przez innych użytkowników.

Czytelnik  przed  wypożyczeniem sprzętu sprawdza jego kompletność i sprawność.
W przypadku zwrócenia e-czytnika po wyznaczonym terminie Czytelnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 1 zł za każdy dzień opóźnienia. Czytelnik może wgrywać do e-czytnika dowolne utwory zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach udzielonych zezwoleń i licencji. Przed zwrotem e-czytnika Czytelnik jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików. Przy zwrocie e-czytnika pracownik Informatorium sprawdza kompletność i sprawność sprzętu przy Czytelniku.