Nowa oferta - zbiory, katalogi, e-usługi

Wypożycz czytnik e-booków

Po e-czytniki zapraszamy do Wypożyczalni Głównej. Wypożyczane są czytelnikom pełnoletnim, bezpłatnie na okres do jednego miesiąca.

Istnieje możliwość trzykrotnego przedłużenia terminu, pod warunkiem, że urządzenie nie zostało wcześniej zarezerwowane przez innych użytkowników.

Czytelnik  przed  wypożyczeniem sprzętu sprawdza jego kompletność i sprawność.
W przypadku zwrócenia e-czytnika po wyznaczonym terminie Czytelnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 1 zł za każdy dzień opóźnienia. Czytelnik może wgrywać do e-czytnika dowolne utwory zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach udzielonych zezwoleń i licencji. Przed zwrotem e-czytnika Czytelnik jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików. Przy zwrocie e-czytnika pracownik Informatorium sprawdza kompletność i sprawność sprzętu przy Czytelniku.

Data publikacji: 12.10.2016