Nowa oferta - zbiory, katalogi, e-usługi

Dostęp do dokumentów normalizacyjnych w wersji elektronicznej

Książnica Pomorska udostępnia wydawnictwa normalizacyjne wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny w wersji elektronicznej z lat 2010-2016.

Dostęp do pełnych tekstów norm w wersji elektronicznej oferuje Czytelnia Informacji Gospodarczej i Prawnej.

Zbiór norm w formie tradycyjnej i elektronicznej jest zbiorem zamkniętym - archiwalnym.  Informacja o normach (w wersji papierowej oraz elektronicznej), które wpłynęły do Książnicy Pomorskiej od 2002 roku do marca 2016 r. znajduje się w Katalogu online. Książnica Pomorska nie będzie już otrzymywać nowych egzemplarzy wydawnictw normalizacyjnych.

Data publikacji: 20.06.2016